torsdag, november 17, 2005

Kaffe svart som själen?

Som en del redan säkert sett eller hört har Swedwatch släppt en rapport om att svenskarnas kaffe produceras av barn- och slavarbetare i Brasilien. ”Den globala kaffemarknaden präglas av djupa orättvisor. Medan rosterierna i Nord går med vinst har intäkterna till producenterna i Syd minskat kraftigt de senaste åren. I slutet på 1980-talet hade de kaffeproducerande länderna i Syd exportinkomster på runt 10-12 miljarder USD om året. 2004 hade de halverats. Återförsäljningsvärdet i kaffekonsumerande länder nära nog tredubblades under samma tid, från 30 miljarder USD till 80 miljarder USD”, skriver Swedwatch på sin hemsida.

Organisationen har gjort fältstudier i delstaten Minas Gerais i södra Brasilien, det land därifrån Sverige importerar mest kaffe från nuläget. Många av lantarbetarna inom kaffeindustrin lever på existensminimum, oftast är de bara säsongsarbetare och saknar således fast anställning. En tredjedel av arbetarna saknar tillgång till ”carteria assinada”, det kort som innebär att arbetarna får tillgång till det sociala skyddssystemet i Brasilien. Utan detta kort finns ingen rätt till pension, semesterersättning, sjuklön eller föräldraledighet. Oftast är det arbetsgivarna på små och medelstora gods som låter blir att registrera sina anställda på grund av kostnads skäl. Tvångsarbete är också förekommande i form av skuldslaveri. Arbetsgivarna tar ut orimliga avgifter för boende, mat arbetskläder med mera. Mest utsatta blir kaffeindustrins många migrantarbetare. Systemet fördoms av FN:s arbetsrättsliga organ ILO, och klassas som slaveri enligt den brasilianska lagstiftningen. Till exempel förekommer detta i delstaterna Bahia och Espírito Santo, där det billigare robustakaffet odlas. Brasilianskt robustakaffe används exempelvis i de svenska lågpriskedjornas billiga kaffe, samt i snabbkaffe.

Även miljön påverkas av kaffeindustrin. Biologiskt viktiga landskap förstörs allteftersom kaffeplantagen och andra jordbruk breder ut sig. Odlingarna kräver en stor användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Konstgödsel bidrar till övergödning av vattendrag i de kaffeproducerande områdena. En del av bekämpningsmedlen som kaffeodlingarna använder riskerar att ansamlas i mark, förgifta grundvattnet och påverka djurlivet negativt. Alternativ finns i from av ekologisk odling, men för närvarande är bara 0,2 procent av Brasiliens totala kaffeproduktion registrerad som ekologisk.

Men det går faktiskt att göra något åt dessa orättvisor, även för dig som befinner dig i Sverige. Konsumentmakt ska inte underskattas, och genom att välja ekologiskt eller rättvisemärkt kaffe (helst ska det vara både och) kan Du bidra till ett drägligare liv för människor på andra sidan jordklotet. Om vi som konsumerar kaffet som de stora företagen producerar kräver bättre villkor för dem som producerar vårt kaffe kommer företagen tillslut vara tvungna att lyssna på oss. Tror jag i alla fall.