onsdag, april 13, 2005

Sjuk politik (m)

Idag skriver aftonbladet om Per Westerbergs (m) uttalande att cancersjuka mår bra av att jobba. Han säger också att

"För många är det ett medvetet val att gå till arbetet istället för att vara hemma och bara tänka på sin sjukdom."

För dem som vet vad sjukdomen innebär är uttalandet mycket provocerande. Ulla Andersson (v) från Solna har själv cancer och intervjuas i artikeln - läs den!

Mer om sjuk (m) politik finns också i Hans Karlssons granskning av arbetarpartiet Moderaterna och sjukersätningsnivåerna. Det framkommer tydligt att med moderaternas politik så raseras de generella trygghetsystemen som vi har idag:

"Moderaternas vill sänka ersättningsnivån i a-kassan till under 65 procent, höja akasseavgiften och slopa avdragsrätten för fackavgiften. Syftet är att försvaga facken och pressa ned lönerna. Utbudet av arbetskraft ska öka genom att fler ska tvingas ut på arbetsmarknaden när ersättningarna i trygghetssystemen kommer ner till nivåer som det inte längre går att leva på. När Reinfeldt pressas på vilka nya jobb han vill skapa blir svaret ”bärplockning” och hushållsnära tjänster. Moderaterna är ett lönesänkarparti. Den nya retoriken är bara en läpparnas bekännelse."

Eller som Urban Lindstedt uttrycker sig på sblogg:

"Ingen vill bli sjuk, men i moderaternas Sverige bör man nog ha en årslön på banken ifall cancern slår till."

6 Comments:

Blogger globaljuggler said...

Socialdemokraterna använder förtidspensionering för att frisera statistiken så att den öppna arbetslösheten minskas, och vad händer då? Jo, människor hamnar på en 65 % ersättningsnivå, samma nivå som återfinns i sossarnas skräckpropaganda om moderatpolitiken.

Moderaterna är i alla fall ärliga. Sossarna uppvisar ett cyniskt hyckleri.

april 14, 2005  
Blogger Lars Johansson said...

Din argumenation är aningen konspiratorisk. Förtidspensioneringarna är snarare ett resultat av de nya förutsättningarna i dagens globala och informationella samhälle - att skylla detta på ett parti är billig politisk retorik. Faktum står fast - moderaternas retorik går inte i takt med deras politik och är ingenting annat än läpparnas bekännelse.

april 14, 2005  
Blogger globaljuggler said...

Konspiratorisk?

Låt mig citera en annan del av arbetarrörelsen, aftonbladets ledarsida:

"Med tillräckliga resurser till Ams-åtgärder och fortsatt hög förtidspensionering kan säkert den öppna arbetslösheten pressas ner till 4 procent, åtminstone valåret 2006."

Tydligare kan det inte skrivas.

april 14, 2005  
Blogger Lars Johansson said...

Hittar inte ditt citat, vet inte vem du är, undrar om du tänker fortsätta argumetera anonymt bakom ljuset. Enligt Jurgen Habermass (boken borgerlig offentlighet) är detta en sak som ni på högerkanten brukar gilla. Jag tänker bara bemöta dina/era argument när ni säger vilka ni/du är.

april 14, 2005  
Blogger globaljuggler said...

Kör en google-sökning på mitt handle så ska du se att jag inte är särskilt anonym.

Och aftonbladets ledarsida finns här:
http://aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,614955,00.html

Du vet inte vem jag är säger du, men du har inga problem att positionera mig på "högerkanten".

Jag ler för mig själv...

april 14, 2005  
Blogger Lars Johansson said...

Tack! för klargörandet av vem du är och för länken. Jag kan bara konstatera att jag inte delar din syn på verkligheten.

I din argumentation framstår det som om att du tycker att en 65% ersättningsnivå inte skulle vara en alltför dålig lösning (orsaken till att jag placerar in dig på högerkanten). Jag kan aldrig acceptera ersättningsnivåer på den nivån - Ingen ska behöva oroa sig för sin försörjning om man förlorar jobbet. Ersättningen ska motsvara minst 80 procent av lönen.

I aftonbladets artikel tas problematiken kring den uteblivna sysselsättningsökningen upp. Hur definierar vi sysselsättning? Antalet arbetstimmar har ökat men detta leder inte direkt till fler jobb - varför? En anledning är att man som arbetstagare i globalisringens och hyperkapitalismens tidevarv är mer utsatt för konkurrens och mer beroende av sin arbetsgivare. Man lägger ner de där extra timmarna, trots att man är sjuk, av räddsla för att förlora sitt jobb och sin förtjänst. Detta är i sin tur säkerligen en av förklaringarna till de många förtidspensioneringarna.

Slutsatsen är att vi inte, som moderaterna vill, ska montera ner trygghetssystemen till 65-procentnivå utan som bland annat framgår i regeringens förslag satsa mer på de med störst behov för att få tillbaks dem i arbete. Istället för att straffa de som mister eller är utan arbete bör vi satsa på att hjälpa och stödja dem till jobb.

april 15, 2005  

Skicka en kommentar

<< Home