söndag, april 10, 2005

Regeringsmaktens förfall?

Per T Ohlsson har ofta skrivit läsvärds betraktelser i Sydsvenska Dagbladet, där det han skriver ger nya och ofta oväntade infallsvinklar på aktuella skeenden - alltid med en hög personlig integritet. På senaste tiden tiden har Per T dock gjort mig besviken då han fallit in i den enformiga Göran-Persson-är-en-buffel-kören. Den senaste krönikan "Hur står Nuder ut?" väcker - även om den ingår i ovan nämnda klagokör - en del viktiga frågor om politikens principer. Hur mycket ska vi tillåta oss att töja på goda principer för att kunna inneha den makt som krävs för att genomföra det vi vill? Och hur mycket kan vi kompromissa för att nå makten och ändå har kvar någonting att genomföra? Läs Per T själv på Sydsvenskans hemsida (undra om jag fick länken att fungera?)