lördag, april 09, 2005

Folkpartiet - lagstiftarpartiet?

Folkpartiet presenterade idag ett förslag där man kräver läkarintyg på fjärde sjukdagen. Vilken revolution !? Enligt rådande lagstiftning krävs ett sådant intyg först efter en vecka (sju dagar). Ofta har dock arbetsgivare och fack kommit överens om lokala regler i kollektivavtlen där intyg lämnas redan första dagen. Jag kan tycka att vi har ett ganska bra system där vi låter arbetsmarknadens parter komma överens och sluta avtal och låter bli att styra med lagar och minimiregler.

1 Comments:

Blogger Martin Tollén said...

Tydligen tycker folkpartiet det är angeläget att sjukvården skriver intyg som intygar att människor som är förkylda, är förkylda. Jag tror det skulle vara bättre om sjukvården kan lägga intygsskrivarresurserna på att ge vård åt människor som är i behov av vård för att bli friska.

april 10, 2005  

Skicka en kommentar

<< Home