torsdag, april 07, 2005

Dag för diskriminerade

8 april är den internationella dagen för romers rättigheter. Enligt FN:s allmänna förklarings första artikel är alla människor födda fria och lika i värde och rättigheter. Detta betyder att ingen diskriminering får göras mellan människor. Trots att förbudet mot diskriminering upprepas i samtliga större konventioner om mänskliga rättigheter lever Europas 8–10 miljoner romer i en utsatt situation. Diskrimineringen av romer är utbredd och negativa attityder bland övrig befolkning är djupt rotade även i Sverige.

Det suger!

läs mer