söndag, juni 17, 2007

fullt förtroende!!!

Senaste tiden har vi i ledande tidningar kunnat läsa om o-redovisade kvitton från vår ordförande Magdalena Streijffert i Socialdemokratiska studentförbundet, med detta vill vi i spartacus via antecknad kommentera vart vi står i våra åsikter.

Vi i Spartacus har ingen anledning att misstänka att detta som har hänt är en medveten handling, utan ett klantigt fel som nu håller på att rättas till. Vi står fullt bakom Magdalena i vårt förtroende och nu när hon inte har kandiderat igen (bestämt innan alla skriverier) hoppas vi och tror att Magdalena går en ljus framtid till mötes.

Magdalena har varit en god ordförande för vårt förbund och vi tror att hon lika bra kommer att lyckas med allt hon nu tar för sig.

//Johnny Lundell (Ordförande Spartacus)