måndag, april 04, 2005

Feministiskt parti – bra för … vem?

Idag presenterades föreningen Feministiskt initiativ, en förening som har för avsikt att ställa upp med en egen lista i riksdagsvalet 2006. Tyvärr har vi i de etablerade partierna misslyckats med att kanalisera dessa frågor i tillräckligt hög utsträckning, varpå reaktioner nu väckts. Inte heller det nya nätverket feministas har lyckats motverka de krafter som verkar för bildandet av ett nytt feministiskt parti.

Dessvärre finns det starka skäl att tro att det nya feministiska partiet kommer att motverka sina egna syften. I den grad man lyckas att locka över väljare från de etablerade partierna, kommer den absoluta majoriteten vara från vänsterblocket. Röstminskningen som följer därav gynnar endast den borgerliga alliansen, som knappast har intresse av att föra den feministiska kampen framåt. Skulle så en borgerlig valseger bli konsekvensen av detta nya parti har man lyckats att bidra med ett stort bakslag för den egna saken. Om det blir en feministisk lista så är det bara att beklaga.